Tuesday, 14 June 2016

SHOPPING RAYA ANAK YATIM DAN IBU TUNGGAL

Pertubuhan Anak yatim telah mengadakakan Program Shopping Raya kepada anak anak yatim dibawah jagaan ini seramai 65 orang. Pihak kami telah membawa mereka untuk membeli pakaian raya di Shopping  EON Seremban 2. Semua perbelanjaan ditanggong oleh Pertubuhan Kebajikan Anak anak Yatim disini.
Smbangan ini adalah sebagai acara tahunan setiap kali menjelang hariraya.
Selepas shopping mereka dibawa ke Kentucky Fried Chicken.

No comments:

Post a Comment